VrijdagSessie

Om de twee weken hebben we een VrijdagSessie. We ontmoeten elkaar, we netwerken zo goed als mogelijk in de Zoom, we wisselen inzichten uit, en we helpen elkaar.