Privacy Statement

Het is Netwerken verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je deelneemt aan onze activiteiten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt op basis van jouw deelname aan de stichting of je (cursus)inschrijving.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, opleiding, ervaring en/of motivatie om deel te nemen.

Bij deelname aan Specials verwerken wij, naast de vermelde persoonsgegevens, ook je IBAN als je op deze wijze betalingen aan ons doet. Wij verwerken geen persoonsgegevens op basis van je bezoek aan onze website (cookies). Verder verzamelt Het is Netwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals legitimaties, paspoortnummers en burgerservicenummers.

Het is Netwerken zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het is Netwerken verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

 

Inzage

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen op grond van de toepasselijke wetgeving. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hetisnetwerken.nu.

 

Beveiliging

Het is Netwerken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Vragen

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn bij Het is Netwerken, neem dan contact met ons op. Ook bij vragen over ons privacystatement en de verwerking van persoonsgegevens kun je contact opnemen via info@hetisnetwerken.nu.

[Versie gepubliceerd op 26 mei 2018]